Top

Rekrutacja


  Imię i nazwisko:

  Wiek:

  Miasto:

  E-mail:

  Numer telefonu:

  Kategoria:

  CV lub Nota biograficzna (.pdf/.doc/.docx – máx. 2MB)

  Zdjęcie (do dodania) (.jpg / . JPG – máx. 2MB)

  1 Link zrealizowanej pracy

  2 Link zrealizowanej pracy

  Oświadczam, że jestem pełnoletni oraz że przekazane dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. Odpowiadam za szkody lub straty bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wynikać z naruszenia takiego obowiązku.

  Przeczytałem i zgadzam się na wykorzystanie danych osobowych przez PLW zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie.

  Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z naszym Polityka prywatności.