Top

Rekrutacja

Imię i nazwisko:

Wiek:

Miasto:

E-mail:

Numer telefonu:

Kategoria:

CV lub Nota biograficzna (.pdf/.doc/.docx – máx. 2MB)

Zdjęcie (do dodania) (.jpg / . JPG – máx. 2MB)

1 Link zrealizowanej pracy

2 Link zrealizowanej pracy

Oświadczam, że jestem pełnoletni oraz że przekazane dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. Odpowiadam za szkody lub straty bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wynikać z naruszenia takiego obowiązku.

Przeczytałem i zgadzam się na wykorzystanie danych osobowych przez PLW zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie.

Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z naszym Polityka prywatności.